Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van de site GEO Professionals Nederland. Door de webpagina('s) te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.


GEO Professionals Nederland besteedt grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. GEO Professionals Nederland geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. GEO Professionals Nederland accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door GEO Professionals Nederland worden gewijzigd of verwijderd.

Elke tekst, foto of afbeelding die door een derde op deze website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van GEO Professionals Nederland. Foto's en afbeeldingen die worden getoond op het GEO Professionals Nederland staan op computersystemen die niet door GEO Professionals Nederland worden beheerd. GEO Professionals Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie/foto's/afbeeldingen welke op deze website beschikbaar word(t/en) gesteld.


Indien u van mening bent dat content die op de website GEO Professionals Nederland is geplaatst, inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden dan wel in strijd zijn met de Regels en Richtlijnen van GEO Professionals Nederland, kunt u dit aan GEO Professionals Nederland.nl kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gpnbv.nl met daarin de informatie die benodigd is om de Notice and Takedown procedure in werking stellen. Voor meer informatie over de Notice and Takedown procedure en de vereisten waaraan bovenvermelde e-mail moet voldoen, kunt u terecht op deze pagina.

GEO Professionals Nederland behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan GEO Professionals Nederland de toegang tot de webpagina monitoren. De gebruiker zal GEO Professionals Nederland, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de webpagina, inbreuk van de gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.